O mnie

Wojciech Majkowski (ur.12 maja 1960 r. w Łodzi, mieszkający w Bydgoszczy), publikujący również pod pseudonimem Milton Ha, poeta, prozaik, felietonista, blogger. Autor uprawiający sztukę poezji i prozy od końca lat siedemdziesiątych, zadebiutował drukiem w 2017 roku. Laureat kilku nagród w konkursach literackich zarówno w dziedzinie poezji jak i prozy.

Autor m.in.:
Książek poetyckich opublikowanych jako pliki PDF (do pobrania ze strony internetowej autora):
Z roku 2015: Ulica Rzgowska, Sanctuarium,
Z roku 2016: Pory roku, z którego wiersz zatytułowany Las, zdobył pierwszą nagrodę na konkursie poezji Bryllowisko’2012,
Z roku 2017: Rozterki poety, Okruchy historii, Liryki młodzieńcze, Liryki najważniejsze, Miejsca i ludzie, z którego wiersz zatytułowany Dwa dni w skałkach, zdobył, w 1987 roku, pierwszą nagrodę na „Konkursie poezji o górach i wspinaniu” organizowanym przez AKG Łódź,
Z roku 2018: Liryki najważniejsze II, Miejsca i ludzie II (w przygotowaniu do wydania), z którego wiersz zatytułowany „Na drodze z Wetliny” otrzymał drugą nagrodę w Turnieju Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiego, który odbywał się na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej Trombita w Wetlinie.

Pozycje oficjalne wydawnictwa Miltona Ha:
Wydane wyłącznie jako PDF (do pobrania ze strony internetowej autora):
Rozterki poety II (2017, ISBN: 978-83-949107-2-3),
Igraszki z językiem (2017, ISBN: 978-83-949107-1-6),
Kapliczki polskie (2017, ISBN: 978-83-949107-4-7), z którego cykl w postaci pięciu wierszy, zdobył nagrodę wyróżnienia w kategorii „Debiut” na 38 Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej.
Tatrzańskie obrazy (2018, ISBN: 978-83-949107-7-8)
Sanctuarium II (2018, ISBN: 978-83-949107-3-0)
Stół Mądrości albo Siedem grzechów głównych (2018, ISBN: 978-83-949107-6-1)
Łodzianie (poemat wierszem) (2018, 978-83-949107-5-4)
Wydane drukiem książki poetyckie:
Wiersze wybrane (2017, ISBN: 978 -83-949107-0-9), nakład 200 egz., Wydawnictwo Miltona Ha.

Spośród ponad 1000 napisanych utworów, kilkanaście wierszy posłużyło jako słowa piosenek i funkcjonuje w przestrzeni publicznej jak utwory z nurtu poezji śpiewanej.

Współautor następujących antologii literackich:
BOSKI CHÓR VIII, KSIĘGA Narzeczy Boski Dramat. DZIEŁO ZBIOROWE Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART, 2018 r., ISBN-13: 978-1726418003, ISBN-10: 1726418006, wydane i wydrukowane w USA.
BOSKI CHÓR IX, KSIĘGA OBŁOKÓW Boski Dramat. DZIEŁO ZBIOROWE Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART., 2018 r., ISBN-13: 978-1727565027, ISBN-10: 1727565029, wydane i wydrukowane w USA.
BOSKI CHÓR X, KSIĘGA RAJ ODZYSKANY Boska Drama Na Głosy. DZIEŁO ZBIOROWE Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników VIRTUALIA ART., 2018 r., ISBN -13: 978-1729596678, ISBN -10: 1729596673, wydane i wydrukowane w USA.
Peron Literacki, Antologia, „dla Kasi”. Dzieło zbiorowe, Wydawnictwo KryWaj, © by KryWaj, Koszalin, 2018 r., ISBN 978-83-65651-70-9
Almanach wierszy krakowskich. Dzieło zbiorowe, Wydawnictwo ARMAGRAF, © by Autorzy, Krosno, 2018 r., ISBN 978-83-65021-19-8

Autor powieści i opowiadań:
Desperat (2015), z której skrót w postaci opowiadania, zdobył , w 2009 roku, pierwszą nagrodę w konkursie na wspomnienia organizowanym przez Gazetę Wyborczą (wydanie lokalne: Bydgoszcz), a zatytułowanym „Moje 20 lat”, oraz:
SALIGIA (2017), dwutomowej powieści społeczno-historycznej, nawiązującej do tematyki religijnej, idei Camino de Santiago, postaci Filipa II Hiszpańskiego oraz Hieronima Boscha i jego dzieł. Jak dotąd ukazał się pierwszy tom powieści. Nad drugim autor właśnie pracuje.

Autor opowiadań i miniopowiadań:
Katedra tatrzańskich duchów (2015), Rower (2017), Którędy do Emaus (2018), Ganek Zofii (2018)

Autor kilkuset felietonów społeczno-politycznych i literackich zamieszczanych nieregularnie, począwszy od 2010 roku do dzisiaj, na forum Salonu 24. https://www.salon24.pl/u/y2013/.

Autor odsyła wszystkich zainteresowanych jego twórczością do wydań swoich utworów umieszczonych w sieci na stronach, jak niżej:
https://wojciechmajkowski.wordpress.com/
https://www.facebook.com/czytelniawierszy/

Reklamy