O mnie

Wojciech Majkowski  (ur. 12 maja 1960 r. w Łodzi), publikujący również pod pseudonimem Milton Ha, poeta, prozaik, felietonista, blogger. Autor uprawiający sztukę poezji i prozy począwszy od końca lat siedemdziesiątych, zadebiutował drukiem dopiero w roku 2017. Laureat kilku nagród w konkursach literackich zarówno w dziedzinie poezji jak i prozy. Autor m.in.:

Tomików poezji:

Ulica Rzgowska (2015), Sanctuarium (2015), Pory roku (2016), z którego wiersz zatytułowany Las, zdobył pierwszą nagrodę na konkursie poezji Bryllowisko’2012,

Rozterki poety (2017), Okruchy historii (2017), Liryki młodzieńcze (2017), Liryki najważniejsze (2017), Miejsca i ludzie (2017), z którego wiersz zatytułowany Dwa dni w skałkach, zdobył, w 1987 roku, pierwszą nagrodę na „Konkursie poezji o górach i wspinaniu” organizowanym przez AKG Łódź, Kapliczki polskie (2017), z którego cykl w postaci pięciu wierszy, zdobył nagrodę wyróżnienia w kategorii „Debiut” na 38 Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej.

W/w publikowane wyłącznie w Internecie jako pliki PDF (do samodzielnego pobrania), oraz:

Wiersze wybrane (2017, ISBN: 978 -83-949107-0-9), jedyna jak dotąd, pozycja autora, wydana drukiem, w niewielkim nakładzie 200 egz., Rozterki poety II (2017, ISBN: 978-83-949107-2-3), Igraszki z językiem (2017, ISBN: 978-83-949107-1-6),wydany przez Wydawnictwo Miltona Ha

Powieści:

Desperat (2015), z której skrót w postaci opowiadania, zdobył , w 2009 roku,  pierwszą nagrodę w konkursie na wspomnienia  organizowanym przez Gazetę Wyborczą (wydanie lokalne: Bydgoszcz), a zatytułowanym „Moje 20 lat,

SALIGIA (2017), dwutomowej powieści społeczno-historycznej, nawiązującej do tematyki religijnej, idei Camino de Santiago, postaci Filipa II Hiszpańskiego oraz Hieronima Boscha i jego dzieł. Jak dotąd ukazał się pierwszy tom powieści. Nad drugim autor właśnie pracuje.

Autor, poza jednym tomikiem wierszy wydanym drukiem (Wiersze wybrane), jak dotąd nie publikuje w oficjalnych wydawnictwach. Wszystkich zainteresowanych jego twórczością odsyła do wydań swoich utworów umieszczonych w sieci:

https://www.facebook.com/czytelniawierszy/

Autor kilku opowiadań oraz kilkuset felietonów społeczno-politycznych i literackich zamieszczanych nieregularnie, począwszy od 2010 roku do dzisiaj, na forum Salonu 24. https://www.salon24.pl/u/y2013/.

Reklamy